Tijdelijke oudedagslijfrente-uitkering gemaximeerd

Stel, u hebt een lijfrentevoorziening op de balans van uw bv staan, die op dit moment € 80.000 bedraagt. Aangezien u uw AOW-leeftijd heeft bereikt, wilt u graag lijfrente-uitkeringen gaan ontvangen van uw bv. Gelet op de hoogte van de voorziening, wilt u een tijdelijke uitkering van 5 jaar bedingen. Daarnaast heeft u nog een lijfrenteverzekering bij een verzekeraar met een eindkapitaal van € 90.000. Ook dat kapitaal wilt u gebruiken voor een tijdelijke uitkering. Voor deze tijdelijke uitkeringen geldt in 2021 een maximaal uitkeringsbedrag van € 22.443. Let op: dit maximum geldt voor de uitkering van de bv én de verzekeraar samen!

Tip

Het is belangrijk dat u zich goed laat informeren over de regels rond tijdelijke oudedagslijfrentes. Laat een juiste berekening maken van de hoogte en looptijd van de uitkeringen, zodat u precies weet waar u aan toe bent.