Tijdig online aangifte verhuurderheffing 2021 doen

Was u op 1 januari 2021 in het bezit van meer dan 50 huurwoningen met een maximale kale huurprijs van € 752,33 per maand? In dat geval bent u verhuurderheffing verschuldigd. De verhuurderheffing wordt berekend over de WOZ-waarde van deze huurwoningen – met een maximum van € 315.000 per woning – verminderd met 50 x de gemiddelde WOZ-waarde van deze woningen. U bent vrijgesteld van verhuurderheffing als uw woningen Rijksmonumenten zijn. Dit zijn woningen die volgens de Erfgoedwet als zodanig zijn aangewezen. U doet de aangifte verhuurderheffing in Mijn Belastingdienst Zakelijk. Bent u een particuliere verhuurder, zzp’er of heeft u een eenmanszaak? Dan kunt u inloggen met uw DigiD. Rechtspersonen en andere verhuurders loggen in met eHerkenning niveau 3. De aangifte én de betaling moeten uiterlijk 30 september 2021 zijn gedaan.