Tijdig versoberde NOW 4.0 aanvragen

Tot 30 september 2021 kunt u nog NOW-subsidie aanvragen voor de periode juli tot en met september 2021. Dit is de zesde en laatste aanvraagperiode. Ten opzichte van eerdere aanvraagperiodes zijn er enkele belangrijke wijzigingen.

U kunt in de laatste NOW-periode namelijk maximaal 80% omzetverlies opvoeren in uw aanvraag, ook als u meer omzetverlies verwacht of uw werkelijke omzetverlies groter is. Het omzetverlies was in de eerdere aanvraagperiodes niet begrensd. Daarnaast is de referentiemaand februari 2021 geworden in plaats van juni 2020 en geldt er een aanvullende voorwaarde voor het uitkeren van bonussen en dividenden. Deze laatste voorwaarde is voor u van belang als u een NOW-voorschot van meer dan € 125.000 hebt ontvangen, of als uw definitieve subsidiebedrag op minimaal € 125.000 wordt vastgesteld. In die gevallen bent u verplicht om bij de NOW-aanvraag een overeenkomst te sluiten met een personeelsvertegenwoordiging over het bonus- en dividendbeleid.

Hebt u ook TVL ontvangen? Dan telt deze subsidie niet mee als omzet voor NOW 4.0. Dit geldt met terugwerkende kracht ook voor NOW 3.0 (derde tot en met vijfde aanvraagperiode). De TVL telt wel mee als omzet voor NOW 1.0 en NOW 2.0.

Gewijzigd controlesysteem

Ook zijn er enkele aanpassingen gedaan in het controlesysteem van de NOW-regeling, waardoor de administratieve lasten voor u zijn verminderd. Zo is voor NOW 4.0 en NOW 3.0 het drempelbedrag waarbij een derdenverklaring verplicht is, verhoogd naar € 40.000 voor zowel het voorschot (was: € 20.000) als het definitieve subsidiebedrag (was: € 25.000). De bovengrens van € 125.000 – waarboven een accountantsverklaring verplicht is – blijft gelijk, maar geldt ook voor het voorschot (was: € 100.000). Bij NOW 3.0 en NOW 4.0 moet u dus tussen € 40.000 en € 125.000 een derdenverklaring aanleveren.

Tip

De NOW-regeling is een complexe regeling, zo is gebleken. Wilt u voor de periode juli tot en met september NOW-subsidie aanvragen, vraag dan uw adviseur om u daarbij behulpzaam te zijn.