Toch verruiming verliesverrekening op komst

De regering heeft voorgesteld om de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting vanaf 2022 te verruimen. Dit is opmerkelijk, omdat zij hiertoe niet bereid was aan het begin van de coronacrisis.

Het verrekenen van verliezen met toekomstige winsten wordt vanaf 2022 onbeperkt. Nu is de voorwaartse verliesverrekening beperkt tot zes jaar. De achterwaartse verliesverrekening blijft één jaar. Maar er is ook een keerzijde, want de verliezen worden namelijk slechts volledig verrekenbaar tot een winst van € 1.000.000 per jaar, maar bij een hogere winst nog maar tot 50% van die hogere winst in een jaar.