Toets periodiek uw pensioenregeling

De pensioenregeling van uw personeel is dynamisch en heeft periodiek onderhoud nodig.

Wijzigingen in uw personeelsbestand of wijzigingen in de activiteiten van uw onderneming kunnen ervoor zorgen dat u bijvoorbeeld ineens wél onder de werking van een verplicht gesteld pensioenfonds valt. Dat kan grote gevolgen hebben. Onlangs nog oordeelde de rechter dat het pensioenfonds voor metaaltechniek (PMT) met terugwerkende kracht van meer dan vijf jaar achterstallige premies van een werkgever mocht vorderen. Overigens is het wel zo dat u bij de aanvang van de bedrijfsactiviteiten moet beoordelen of u onder de werking van een verplicht pensioenfonds valt.