TONK-steun waarschijnlijk vanaf 1 maart

De loketten voor de Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) gaan in veel gemeenten waarschijnlijk vanaf 1 maart 2021 open. U kunt van deze ondersteuning gebruikmaken als u te maken hebt met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in uw inkomen, waardoor u de noodzakelijke kosten niet meer kunt voldoen. Hiervoor bieden andere bestaande regelingen niet of onvoldoende soelaas. De TONK richt zich waarschijnlijk vooral op de woonkosten. Maar ook andere noodzakelijke kosten worden waarschijnlijk vergoed.

Vraagt u de TONK aan dan kijkt de gemeente of sprake is van een onvoorziene en onvermijdelijke terugval in uw inkomen en naar uw draagkracht. Dit betreft de verhouding tussen uw inkomen en vermogen en de noodzakelijke kosten. Met betrekking tot uw inkomen is het actuele inkomen het uitgangspunt. Wat betreft vermogen wordt alleen gekeken naar het vermogen waarover u direct kunt beschikken. Vermogen dat vastzit in de eigen woning en pensioenen wordt bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten. Over een vrijstellingsgrens wordt momenteel nog gesproken.

De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.