TVL verruimd en verbreed

U kunt tot 1 juli 2021 nog gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), mits u aan de voorwaarden voldoet. Deze regeling zou in 2021 worden afgebouwd, maar daar is inmiddels van afgezien.

De TVL wordt verruimd voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021. Daardoor kunt u meer aanspraak maken op steun uit de TVL. De toegang tot de TVL wordt daarnaast verbreed, zodat ook (middel)grote ondernemingen hier aanspraak op kunnen maken. De verruiming en verbreding bestaat uit de volgende maatregelen:

  • de vergoedingspercentages van de vaste lasten in de TVL worden verhoogd naar 85% voor ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%;
  • het maximale subsidiebedrag per kwartaal per onderneming wordt verhoogd van € 90.000 naar € 330.000 vanaf het eerste kwartaal van 2021;
  • de werknemersgrens (250 medewerkers) in de TVL wordt losgelaten, waardoor ook bedrijven met meer dan 250 medewerkers vanaf het eerste kwartaal 2021 toegang krijgen tot de TVL. Voor deze bedrijven wordt het maximum subsidiebedrag vastgesteld op € 400.000.
  • het minimum subsidiebedrag uit de TVL wordt van het eerste kwartaal van 2021 verdubbeld van € 750 tot € 1.500 per ondernemer, zodat ook kleine bedrijven meer aanspraak kunnen maken op steun voor hun vaste lasten.

Extra vergoeding voor seizoensgevoelige voorraden

Er is inmiddels ook meer bekend over de belastingvrije Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel. Deze tegemoetkoming is voor ondernemers in de non-foodsector. Hebt u voorraden ingekocht die na de lockdown niet meer verkoopbaar zijn of die in waarde zijn verminderd, dan komt u in beginsel voor deze vergoeding in aanmerking. De tegemoetkoming zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vaste-lastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%). Dit is gelijk aan een vergoeding van 17,85% van het omzetverlies. De hoogte van de voorraadvergoeding wordt als volgt berekend:
A (omzet) x B (omzetverlies) x 21% x 85%.
Net als voor de belastingvrije opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA-opslag) voor horecaondernemers hoeft u ook voor de voorraadsubsidie gesloten detailhandel geen aparte aanvraag in te dienen. Dit loopt namelijk ook automatisch mee in de nog in te dienen aanvraag voor de TVL in het eerste kwartaal van 2021. De opslag kent een eigen maximumvergoeding van € 200.000 en valt buiten de hiervoor genoemde verhoogde maximumvergoeding van € 330.000.

Garantieregeling voor evenementensector

Naast de evenementenbranchemodule binnen de TVL voor een seizoensgebonden onderneming in de evenementenindustrie, komt er ook een garantieregeling. Ook na de versoepeling van de coronamaatregelen blijft de evenementensector een verhoogd risico houden op annuleringen van evenementen. Om perspectief te bieden wordt daarom een garantieregeling uitgewerkt, zodat evenementen georganiseerd kunnen worden voor de periode waar dat vanuit coronaoptiek redelijkerwijs verantwoord is. Hierbij wordt voorlopig uitgegaan van 1 juli 2021.