Update IV: Uitstel aanvragen van aflossingsverplichtingen van (zakelijke) lening

Vanwege de impact van het coronavirus geven veel banken hun klanten uitstel van aflossingsverplichtingen op leningen. Echter zijn de maatregelen per bank verschillend, wat voor verwarring kan zorgen.

We hebben de maatregelen per bank op een rij gezet om hier duidelijkheid over te scheppen.

ING Rabobank ABN AMRO Qredits New10
Uitstel Je moet zelf aangeven wanneer je uitstel wil Je moet zelf aangeven wanneer je uitstel wil Automatisch, je moet zelf aangeven wanneer je hier geen gebruik van wil maken. Je moet zelf aangeven wanneer je uitstel wil Automatisch, je moet zelf aangeven wanneer je hier geen gebruik van wil maken.
Uitstel van aflossingsverplichten ja ja ja ja ja
Uitstel van rentekosten nee nee ja nee, wel minder rente: 2% over het onafgeloste gedeelte. ja

Rabobank

Bij Rabobank kun je als MKB-ondernemer zes maanden uitstel van aflossingsverplichtingen van je lening(en) aanvragen. Als klant moet je zelf aangeven dat je uitstel wilt. Dat doe je door online een formulier in te vullen via de website.

Wanneer je verzoek verwerkt is, ontvang je een bevestigingsbrief. Gezien de drukte kan dit langer duren dan je van de Rabobank gewend bent.

De Rabobank vraagt je altijd om ook te onderzoeken of je gebruik kunt maken van overheidsmaatregelen, zoals het uitstellen van belastingen en de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

Verzoeken die betrekking hebben op de aflossingen van maart kunnen tot uiterlijk 30 maart om 13.00 uur worden ingediend. Als je het verzoek later indient, zal het uitstel gelden voor de aflossingsverplichtingen vanaf april.

Let op: het gaat om uitstel van aflossingsverplichtingen, niet om uitstel van de rentekosten van de lening.

ABN AMRO

Bij ABN AMRO wordt de betaling van rente en aflossing automatisch opgeschort voor 6 maanden. In de maanden april tot en met september worden voor deze bedrijven geen betalingen voor aflossing en rente geïncasseerd. Zij kunnen deze termijnen later voldoen.

Als een bedrijf het uitstel niet nodig heeft, dient dit uiterlijk 31 maart bij ABN AMRO te worden gemeld via de website. Het uitstel vindt dan voor dit bedrijf niet plaats.

Het betreft hier een groep van zo’n 55.000 Commercial Banking-klanten, die een lopend zakelijk krediet hebben tot 2,5 miljoen euro. Deze uitstelregeling staat daar waar mogelijk ook open voor Commercial Banking-klanten met een lopend krediet boven de 2,5 miljoen euro. Deze bedrijven kunnen contact opnemen met ABN AMRO om de mogelijkheden te bespreken. Ook ABN AMRO Lease werkt aan een uitstelregeling, de leasetermijnen van april tot september worden opgeschort. Ten tijde van schrijven worden de details van de uitstelregeling nog uitgewerkt.

ING

Bij ING is het mogelijk om tot maximaal zes maanden uitstel aan te vragen op de aflossingsverplichtingen van je lening(en). Als klant moet je zelf aangeven dat je uitstel wilt. Dat doe je via Mijn ING Zakelijk.

Let op: het gaat om uitstel van aflossingsverplichtingen, niet om uitstel van de rentekosten van de lening.

Alle Nederlandse MKB ondernemingen, die in de kern gezond zijn, met een financiering tot €2,5 miljoen komen hiervoor in aanmerking. Valt je bedrijf hier onder? Dan gaan ze de aflossingen direct uitstellen op basis van je (online) verzoek. Heb je een financiering groter dan €2,5 miljoen? Neem dan contact op met de ING bank of met je relatiemanager.

Qredits

Bij Qredits is het mogelijk om zes maanden uitstel aan te vragen op de aflossingsverplichtingen van je lening(en). Tijdens deze periode betaal je slechts 2% rente over het onafgeloste gedeelte van het kredietbedrag. Uitstel vraag je aan via de Qredits Hulplijn.

New10

Bij New10 wordt de betaling van rente en aflossing automatisch opgeschort voor 6 maanden. In de maanden april tot en met september worden voor deze bedrijven geen betalingen voor aflossing en rente geïncasseerd. Zij kunnen deze termijnen later voldoen.

Deze regeling geldt voor alle klanten, ongeacht of je een zakelijke lening of een zakelijk krediet bij New10 hebt. Wanneer je een lening of krediet bij New10 hebt, ontvang je binnenkort per e-mail meer details over de regeling. Je krijgt dan ook meer informatie over de mogelijkheid om hiervan af te zien.

Hoe zit het dan met de looptijd van je lening?

Afhankelijk van de bank wordt óf de looptijd van je lening verlengd met 6 maanden óf moet je aan het eind de uitgestelde termijnen betalen.