Uw lijfrentepolis expireert – beslis tijdig

Als uw lijfrenteverzekering tot uitkering komt, hebt u een bedenktijd waarbinnen u kunt beslissen wat u met het lijfrentekapitaal wilt doen. Deze bedenktermijn eindigt op 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de polis expireert.

Dat die termijn hard is, blijkt uit de volgende rechtszaak. Een man had een lijfrentepolis die expireerde op 1 juli 2013, maar hij had op 31 december 2014 nog geen beslissing genomen wat hij met het lijfrentekapitaal wilde doen. Hij kon ook geen redenen aangeven waarom hij niet aan deze termijn kon voldoen. Zijn stelling dat de bank en/of de tussenpersoon nalatig was c.q. waren geweest, kon hij niet bewijzen. In dat geval vindt de rechter dat terecht belastingheffing én revisierente is geheven.