Uw oproepkrachten krijgen meer rechten!

U moet ook in actie komen vanwege de inwerkingtreding van de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ op 1 januari 2020 als u gebruik maakt van oproepkrachten. Zij krijgen volgend jaar namelijk meer rechten.

Als een contract 12 maanden heeft geduurd, moet u de werknemer een aanbod doen voor een vast aantal uren gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. U bent gehouden om dit binnen 1 maand na afloop van deze periode te doen. Voor werknemers die in 2019 al aan dit vereiste voldoen, kent de nieuwe regeling 1 maand uitstel. Concreet betekent dit dat u aan deze groep werknemers tenminste op 1 februari 2020 een aanbod moet doen. Kortom, het aantal uren in 2019 is hiervoor dan bepalend. Als u werkt met tijdelijke contracten, is dit uiteraard een moment om dan of nu al in 2019 te beslissen of u de arbeidsovereenkomst nog wel wilt verlengen.