Let op: vakantietoeslag betalen over overuren!

Vanaf 1 januari 2018 moet over overwerkuren ook 8% vakantietoeslag betaald worden.

Per 1 januari 2018 wijzigt namelijk de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, hierdoor wordt onder het begrip ‘loon’ ook overuren begrepen, tenzij bij cao anders overeengekomen wordt.

Zorg er voor dat uiterlijk 31 december 2017 alle overuren zijn uitbetaald of opgenomen. Na 1 januari 2018 opnemen kan ook, maar bij uitbetaling moet er (ondanks dat de uren vóór 1 januari 2018 zijn opgebouwd) toch vakantietoeslag over het overwerk worden uitbetaald. Onder omstandigheden is hiervoor evenwel de instemming van de werknemer vereist.