Valkuil bij no-riskpolis Ziektewet

Stel, een werknemer krijgt na 104 weken van arbeidsongeschiktheid een WIA-uitkering en u besluit om het dienstverband met die werknemer voort te zetten? U kunt dan in beginsel een uitkering krachtens de no-riskpolis van de Ziektewet aanvragen bij het UWV als die werknemer wegens ziekte uitvalt. U kunt daarmee compensatie krijgen als u het loon bij ziekte aan de werknemer doorbetaalt. Maar let op: van ‘voortzetten’ van het dienstverband is geen sprake als u na 104 weken van arbeidsongeschiktheid van de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst met die werknemer sluit. In dat geval is er namelijk sprake van een ‘nieuw’ dienstverband, waarvoor de wettelijke bepalingen niet voorzien in de mogelijkheid van een uitkering krachtens de no-riskpolis Ziektewet.

Tip

Wilt u na 104 weken arbeidsongeschiktheid van een werknemer het dienstverband voortzetten of beëindigen, vraag dan vooraf advies aan een deskundige. Er zijn meerdere mogelijkheden om – afhankelijk van de individuele situatie – compensatie te verkrijgen voor financiële lasten van zieke werknemers.