Vanaf 1 maart 2020 meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers

Op 1 maart 2020 treedt de meldingsplicht in werking voor werkgevers (dienstverrichters) uit landen binnen de Europese Economische Ruimte (alle EU-lidstaten + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en Zwitserland, die in Nederland een tijdelijke opdracht gaan uitvoeren.

Deze meldingsplicht volgt uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), die al op 18 juni 2016 in werking trad. De meldingsplicht was echter steeds uitgesteld. Het melden kan online. Daarbij moet onder meer worden aangeven welke werkzaamheden zullen worden verricht, in welke periode en of werknemers worden meegenomen.

Online moet ook steeds de komst van iedere gedetacheerde werknemer worden gemeld. Melden kan overigens al sinds 1 februari 2020. De WagwEU geldt voor dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers. Dienstverrichters zijn buitenlandse werkgevers die tijdelijk:

  • met eigen personeel naar Nederland komen om werkzaamheden te verrichten; of
  • vanuit een multinationale onderneming medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland; of
  • als buitenlandse uitzendondernemer uitzendkrachten ter beschikking stellen in Nederland.

Zelfstandigen die een tijdelijke opdracht in Nederland komen uitvoeren, moeten zich in sommige gevallen ook melden.

Dienstontvangers

Dienstontvangers zijn de klanten/opdrachtgevers waarvoor de buitenlandse werkgever (dienstverrichter) of zelfstandige aan het werk gaat. Huurt een buitenlandse werkgever of zelfstandige een ander bedrijf in om bij de Nederlandse klant/opdrachtgever in Nederland aan het werk te gaan? Dan is er sprake van onderaanneming. De buitenlandse werkgever of zelfstandige fungeert in dat geval als dienstontvanger. Het derde bedrijf meldt zijn eigen personeel en de buitenlandse werkgever of zelfstandige controleert de melding. Op de site van het ministerie van SZW staat voor buitenlandse werkgevers een lijst met gegevens die nodig zijn bij het melden.

Meldingsplichtige zelfstandigen

Meldingsplichtige zelfstandigen melden onder meer:

  • hun identiteit en de identiteit van de klant/opdrachtgever;
  • de sector waarin de activiteiten worden uitgevoerd;
  • het adres van de werkplek;
  • de duur van de werkzaamheden; en
  • informatie over waar de sociale premies worden betaald.