Verbetering privacybescherming in Centraal Aandeelhoudersregister

De privacy van bestuurders en andere natuurlijke personen wordt in het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) beter beschermd.

Om dit te realiseren is onder meer voorgesteld om bestuurders van een vennootschap inzage te geven in het CAHR voor zover dit gegevens betreft over aandelen op naam (a.o.n.), houders van a.o.n., vruchtgebruikers van a.o.n. en pandhouders van a.o.n. in het kapitaal van die vennootschap. Daarnaast krijgen natuurlijke personen als aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouders kosteloos inzage in de gegevens die over hen zijn geregistreerd in het CAHR. Ook komt er een bewaartermijn voor de gegevens in het CAHR.

Lagere regelgeving

Verder komt er in lagere regelgeving onder meer te staan welke publieke diensten (naast de Belastingdienst) en Wwft-instellingen er precies inzage krijgen in het register naast notarissen. Ook wordt geregeld welke gegevens in het register komen te staan en ter zake van welke notariële akten de notaris deze gegevens moet inschrijven. Dit geldt ook voor de wijze waarop de inschrijving moet plaatsvinden en de inrichting en de wijze waarop de gegevens moeten worden bijgehouden.