Verbod asbestdaken van tafel

Het verbod op asbestdaken is van tafel. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor een verbod op asbestdaken per 1 januari 2024 weggestemd. Een meerderheid van de leden van de Eerste Kamer vond dat het onuitvoerbaar was en voor veel mensen onbetaalbaar om op zo korte termijn hun dak te laten vervangen. Ook een tussenvoorstel waarbij het verbod werd uitgesteld tot 2028 en een tegemoetkoming voor minder draagkrachtigen werd voorgesteld, haalde het niet.