Vergeet niet om tijdig aan te zeggen

U bent verplicht om uw medewerkers met een contract voor bepaalde tijd – dat ten minste zes maanden betreft – minimaal een maand van tevoren schriftelijk te laten weten of hun contract verlengd wordt of niet. Deze schriftelijkheid van de aanzegging is vereist om onduidelijkheden te voorkomen over de voortzetting of beëindiging van het dienstverband. Komt u deze verplichting niet of niet tijdig na, dan heeft de werknemer recht op een aanzegvergoeding. Die is gelijk aan het loon over de periode dat u te laat bent met de aanzegging, maar is wel gelimiteerd tot één maandsalaris.

Tip
Leg de inhoud en de uitkomst van het gesprek met uw medewerker over de voortzetting of opzegging van het contract schriftelijk vast en voorkom dat u de aanzegvergoeding moet betalen.