Vergoeding schenkingen met uitsluitingsclausule bij echtscheiding

Tijdens het huwelijk kunt u of uw partner een schenking of erfenis ontvangen waarop een uitsluitingsclausule van toepassing is, bijvoorbeeld een schenking of erfenis van uw ouders. Met de uitsluitingsclausule wordt voorkomen dat de andere partner bij scheiding en/of overlijden van de begiftigde aanspraak kan maken op de erfenis of de schenking. Het komt echter vaak voor dat partners die gehuwd zijn in gemeenschap van goederen de schenking of erfenis consumptief besteden.

Zolang het huwelijk standhoudt, is er dan vaak niets aan de hand. Maar als de partners gaan scheiden, ontstaat vaak een probleem. De partner die de schenking of erfenis in het verleden ontving, meent dan recht te hebben op een vergoeding van de huwelijksgemeenschap ter grootte van de ontvangen schenking of erfenis. Tot voor kort waren de rechters hierover verdeeld. Er waren rechters die meenden dat door het consumeren van de schenking of erfenis er geen vergoedingsrecht meer bestaat. Andere rechters vonden dat de besteding van een schenking of erfenis met uitsluitingsclause niet afdoet aan het recht op een vergoeding bij scheiding.

De Hoge Raad sprak onlangs het verlossende woord hierover. De zaak betrof een man en een vrouw die in gemeenschap van goederen waren getrouwd. De vrouw had in 2002, 2004 en in 2006 een schenking van € 10.000 onder een uitsluitingsclausule ontvangen. De bedragen zijn daarna overgeboekt naar de gemeenschappelijk bankrekening en later besteed. In 2014 gaan de man en de vrouw uit elkaar. Zij meent recht te hebben op € 30.000 vergoeding vanwege het inbrengen in de gemeenschap van de ontvangen schenkingen. De Hoge Raad vindt dat terecht. De bestedingen tasten het vergoedingsrecht van de vrouw niet aan. Dat zou alleen anders zijn als de man kan aantonen dat met de schenkingen privéschulden van de vrouw zijn betaald of dat er tussen hen afspraken bestaan dat de vrouw geen aanspraak op een vergoeding heeft voor bepaalde uitgaven aan gemeenschapsschulden, ook als die (deels) uit de schenkingen zijn gefinancierd. Nu de man dit niet kan aantonen, heeft de vrouw recht op de vergoeding van € 30.000.

Tip

Leg vast waaraan u schenkingen of erfenissen waarop een uitsluitingsclausule rust, besteedt en/of maak met elkaar afspraken over het vergoedingsrecht.

Let op

Bent u op of na 1 januari 2018 gehuwd? In dat geval behoren schenkingen en erfenissen sowieso tot het privévermogen van de partner die de schenking of erfenis heeft ontvangen.