Verklaring geen privégebruik te laat – wat nu?

De ‘Verklaring geen privégebruik’ verschuift de bewijslast dat er maximaal 500 kilometer privé met de ter beschikking gestelde auto is gereden van u naar uw werknemer. Op verzoek van de Belastingdienst moet uw werknemer alsnog aantonen dat hij of zij maximaal 500 kilometer per kalenderjaar privé heeft gereden. Wat zijn de gevolgen voor de bijtelling als uw werknemer pas op een later moment de ‘Verklaring geen privégebruik’ overlegt? Let op: u mag geen rekening houden met de verklaring als u weet dat de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 kilometer privé rijdt.

De gevolgen

Tot aan het moment waarop u de ‘Verklaring geen privégebruik’ ontvangt, moet u per maand vaststellen of de werknemer, omgerekend naar een kalenderjaar, meer dan 500 kilometer privé rijdt. Na ontvangst van de verklaring mag u de bijtelling achterwege laten met ingang van het eerste loontijdvak waarover u het loon nog moet berekenen.