Verlaag je eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz)

Ben jij (of is jouw partner) opgenomen of wordt jij (of jouw partner) binnenkort opgenomen in een instelling in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz)? Je weet dan ongetwijfeld dat de eigen bijdrage Wlz fiks kan oplopen. In dit artikel leggen we kort uit hoe je die eigen bijdrage kunt berekenen. Daarna noemen we een paar mogelijke maatregelen die je kunt treffen om de eigen bijdrage te verlagen.

Eigen bijdrage bereken

Het berekenen van de eigen bijdrage is erg ingewikkeld. Op de site van het CAK kan je een indicatieve berekening maken van de hoogte van jouw eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van jouw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Er zijn twee soorten eigen bijdragen. Een lage van maximaal € 861,80 (2019) per maand en een hoge van maximaal € 2.364,80 (2019) per maand. De lage bijdrage geldt gedurende de eerste 4 maanden voor iedereen die in een Wlz-instelling verblijft. Daarna geldt de lage eigen bijdrage alleen nog in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld als je in een Wlz-instelling woont en jouw partner nog thuis woont of als je betaalt voor het levensonderhoud van een kind jonger dan 27 jaar.

Let op!
Je bent voor de berekening van de eigen bijdrage Wlz ‘partner’ van elkaar als je getrouwd of geregistreerd bent. Geen partner betekent na de eerste 4 maanden automatisch dat je de hoge eigen bijdrage moet betalen.

Mogelijke maatregelen

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van de hoogte van je inkomen in box 1 en de omvang van jouw vermogen in box 3. Het inkomen is lastig ‘bij te sturen’, maar maatregelen om je box-3-vermogen te verlagen hoeven niet persé al te ingewikkeld te zijn. Zonder volledig te zijn noemen we er een paar. Je kunt bijvoorbeeld schenkingen doen aan je kinderen (al dan niet op papier) of overwegen om eventuele overbedelingsschulden aan jouw kinderen af te lossen. Aflossen van de hypotheek op de eigen woning kan ook een goed idee zijn. Tot slot noemen we de mogelijkheid om jouw vermogen onder te brengen in een op te richten bv, waardoor jouw vermogen ‘verhuist’ van box 3 naar box 2. Box 2 telt immers niet mee bij de berekening van de eigen bijdrage.

Let op!
Hebben jij en je partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en wordt jij of je partner in een Wlz-instelling opgenomen? In dat geval kan je ervoor kiezen om voor de AOW als ongetrouwd te worden aangemerkt. Deze keuze levert weliswaar een fors hogere AOW-uitkering op, maar dit voordeel kan ruimschoots verloren gaan, doordat je in dat geval de hoge eigen bijdrage Wlz moet betalen! Heb je eenmaal gekozen voor de ongehuwden-AOW, dan kan je dit niet meer terugdraaien.

Meer weten?

We kunnen ons voorstellen dat het moeilijk is om alles goed te begrijpen. Dat is helemaal niet erg, want je kunt ons altijd bellen of mailen als je nog vragen hebt of als je wilt weten of er besparingen mogelijk zijn. Maar wacht hiermee niet te lang. De grootte van jouw box-3-vermogen wordt immers steeds berekend op basis van het vermogen per 1 januari van ieder jaar.