Verlenging aangepaste regels tijdelijke verhuur woonruimte

Sinds de komst van de tijdelijke spoedwet ‘Verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ is het tijdens de coronacrisis mogelijk om een tijdelijk huurcontract voor een korte periode te verlengen. Deze spoedwet is verlengd, waardoor deze ook geldt voor huurcontracten die eindigen uiterlijk 31 augustus 2020.

Deze huurcontracten kunnen nog tot 1 november 2020 worden verlengd. Ook tijdelijke huurcontracten die al tot 1 september waren verlengd, kunnen nogmaals worden verlengd tot 1 november 2020.

Spelregels zonder spoedwet

Zonder de spoedwet gelden sinds 1 juli 2016 strikte spelregels voor de tijdelijke verhuur van woonruimte. Zelfstandige woonruimte kan voor een periode van maximaal twee jaar worden verhuurd en onzelfstandige woonruimte, zoals bij kamerverhuur, voor een periode van maximaal vijf jaar. De verhuurder moet maximaal drie maanden en minimaal één maand vóórdat de tijdelijke huurovereenkomst eindigt, de huurder hierover schriftelijk informeren. Stuurt de verhuurder deze schriftelijke kennisgeving niet of niet op tijd uit, dan wordt de tijdelijke huurovereenkomst verlengd en omgezet naar een reguliere huurovereenkomst (met huur(prijs)bescherming) voor onbepaalde tijd.