Verlenging tijdelijke verhuur woonruimte

U kunt woonruimte tijdelijk verhuren. Zelfstandige woonruimte mag u voor een periode van maximaal twee jaar verhuren en onzelfstandige woonruimte, zoals bij kamerverhuur, voor een periode van maximaal vijf jaar. Daar zijn strikte spelregels aan verbonden.

Zo moet u maximaal drie maanden en minimaal één maand vóórdat de tijdelijke huurovereenkomst eindigt, de huurder hierover schriftelijk informeren. Stuurt u deze schriftelijke kennisgeving niet of niet op tijd, dan wordt de tijdelijke huurovereenkomst verlengd en omgezet naar een reguliere huurovereenkomst (met huur(prijs)bescherming) voor onbepaalde tijd.

Spoedmaatregel

Het is niet mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verlengen voor een korte periode. U kunt enkel een tijdelijk huurcontract verlengen tot een contract voor onbepaalde tijd. Als u dat niet wilt, dan rest u alleen nog om het contract op te zeggen. Maar voor de huurder is het nu moeilijk om een andere woning te vinden en voor u om een nieuwe huurder te vinden. De spoedmaatregel die nu is getroffen maakt het mogelijk om huurcontracten wel tijdelijk (tot uiterlijk 1 september 2020) eenmalig met maximaal drie maanden te verlengen. Dit geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Als de coronacrisis langer duurt, kan deze spoedmaatregel worden verlengd.