Vermogenstoets zorgtoeslag verhoogd

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Veel mensen weten niet dat zij recht hebben op de zorgtoeslag en vinden het te ingewikkeld om dit uit te zoeken. U moet aan een inkomenseis en een vermogenseis voldoen. Heeft u geen toeslagpartner, dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 31.138. Heeft u wel een toeslagpartner dan ligt de inkomensgrens bij € 39.979 voor u samen.

Daarnaast mag u ook niet te veel vermogen hebben. De vermogenstoets voor de zorgtoeslag per 1 januari 2021 bedraagt € 87.139 (in 2020: € 85.767). Dat wil zeggen dat u in 2021 geen recht op zorgtoeslag meer heeft bij een vermogen dat meer bedraagt dan het heffingsvrije vermogen (€ 31.340 per belastingplichtige) plus € 87.139 is € 118.479 (in 2020: € 116.613). Heeft u een toeslagpartner dan bedraagt de vrijstelling maximaal €149.819.

Let op: Groene beleggingen zijn voor box 3 vrijgesteld, maar tellen wel mee voor de hoogte van het vermogen voor de toeslagen.

Tip

U kunt ook in aanmerking komen voor de zorgtoeslag als u met een inkomensdaling te maken hebt gehad, bijvoorbeeld door de coronacrisis of door een echtscheiding.