Vermogenstoets zorgtoeslag verhoogd

Veel mensen weten niet dat zij recht hebben op de zorgtoeslag en vinden het te ingewikkeld om dit uit te zoeken. U moet aan een inkomenseis en een vermogenseis voldoen. Heeft u geen toeslagpartner, dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 31.138. Heeft u wel een toeslagpartner dan ligt de inkomensgrens bij € 39.979 voor u samen.

Daarnaast mag u ook niet te veel vermogen hebben. De vermogenstoets voor de zorgtoeslag per 1 januari 2021 bedraagt € 87.139 (in 2020: € 85.767). Dat wil zeggen dat u in 2021 geen recht op zorgtoeslag meer heeft bij een vermogen dat meer bedraagt dan het heffingsvrije vermogen (€ 31.340 per belastingplichtige) plus € 87.139 is € 118.479 (in 2020: € 116.613). Heeft u een toeslagpartner dan bedraagt de vrijstelling maximaal €149.819.

Let op: Groene beleggingen zijn voor box 3 vrijgesteld, maar tellen wel mee voor de hoogte van het vermogen voor de toeslagen.

Tip

U kunt ook in aanmerking komen voor de zorgtoeslag als u met een inkomensdaling te maken hebt gehad, bijvoorbeeld door de coronacrisis of door een echtscheiding.