Verplicht energielabel voor uw woning

U bent verplicht om de koper of huurder een geregistreerd en definitief energielabel mee te geven als u uw woning verkoopt of verhuurt of oplevert. Het label geeft aan hoe energie(on)zuinig uw woning is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. Het slechtste energielabel is G en het beste label is A++++. Biedt u uw woning te koop of te huur aan via een advertentie op bijvoorbeeld Funda of Facebook? Dan moet u daarin ook de letter van het energielabel vermelden.

Energielabel via energieadviseur

Een erkende energieadviseur komt bij u thuis om de woning op te nemen en een berekening te maken van de energiezuinigheid van uw woning. Klik hier voor een erkende energieadviseur. Hoe minder fossiele energie (kolen, olie en aardgas) uw woning gebruikt, hoe beter het energielabel. De energieadviseur registreert het toegekende energielabel in de EP-online database. Hierin staan alle toegekende energielabels, die iedereen kan inzien. U ontvangt een afschrift van het toegekende energielabel dat 10 jaar geldig is. De datum tot wanneer het label geldig is, staat op het energielabel.

Boete of last onder dwangsom

Als bij verkoop of oplevering van de woning een geldig energielabel ontbreekt, kan aan u een boete worden opgelegd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De boete bedraagt per woning € 450 voor particulieren en € 900 voor bedrijven. De ILT controleert via overdrachtsgegevens van het Kadaster en via de database met geldige energielabels of u aan de verplichting hebt voldaan. Wordt een woning verkocht zonder energielabel, dan is dat zichtbaar in de database van de RVO. Ook als in een advertentie de vermelding van het label ontbreekt, kan aan u een boete worden opgelegd die per geval kan verschillen.

Verhuurt u een woning, dan moet u aan iedere nieuwe huurder een (digitaal) afschrift van het geldige energielabel geven. Als u dat niet kunt overleggen, kan de huurder dit melden bij de ILT. Die kan met een last onder dwangsom u vragen om binnen 4 weken alsnog het label te laten registreren. Doet u dat niet, dan moet u de dwangsom betalen. De hoogte daarvan wordt per geval bepaald.