Vof failliet: vennoten volgen niet automatisch

Bent u schuldeiser van een vof en wilt u die vof failliet laten verklaren? Een advocaat kan dan een faillissementsaanvraag indienen.

Is de vof failliet, dan betekent dit nog niet automatisch dat ook de vennoten failliet zijn verklaard. Als u dat wenst, moeten de vennoten hiervoor separaat worden voorgedragen. Alleen het vermelden van hun namen en adressen is daarvoor niet afdoende. De advocaat kan bij het indienen van de faillissementsaanvraag tevens verzoeken om ook de vennoten failliet te verklaren. Wel moet er dan eerst separaat onderzoek worden gedaan of het faillissement voor de vennoten aan de orde kan zijn.

Een vof kan zelfstandig failliet worden verklaard. De vof heeft weliswaar geen eigen rechtspersoonlijkheid, maar wel een afgescheiden vermogen. Bovendien wordt zij op verschillende plaatsen in de wet als afzonderlijk rechtssubject behandeld, dat zelfstandig kan deelnemen aan het rechtsverkeer. Andersom leidt het faillissement van een van de vennoten niet tot het faillissement van de vof. In de akte kan echter wel zijn opgenomen dat de vof dan ophoudt te bestaan. In het geval van meerdere vennoten is dit niet altijd een gunstige regeling.

Let op
Dit staat los van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten voor de schulden van de vof.