Voorkom verliesverdamping!

Heeft de vennootschap nog compensabele verliezen?

Veel ondernemingen hebben in de crisisjaren verliezen geleden, die niet geheel gecompenseerd zijn met de winsten uit het verleden. Verliezen van een vennootschap kunnen immers maar een jaar worden terug gewenteld (ingeval van winst in het boekjaar voorafgaande aan het verliesjaar) en negen jaar vooruit gewenteld worden.

Ter indicatie als volgt: stel de vennootschap heeft een verlies geleden in het jaar 2008 dat niet geheel gecompenseerd is met de winst uit het boekjaar 2007, dan kan het resterende verlies over het boekjaar 2008 tot en met 2017 gecompenseerd worden met winst.

Vraag uw adviseur van Staerk naar de mogelijkheden!