Vraag tijdig subsidie praktijkleren aan

Heeft u in uw bedrijf in het studiejaar 2020/2021 praktijk- of werkleerplaatsen aangeboden? U kunt dan tot en met 16 september 2021 een subsidie van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats aanvragen als tegemoetkoming in de begeleidingskosten. Deze Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en richt zich vooral op kwetsbare groepen, studenten in sectoren met een dreigend tekort aan gekwalificeerd personeel en op wetenschappelijk personeel. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, verschillen per categorie.

Coulance bij coronasluiting

De hoogte van de subsidie praktijkleren hangt af van het aantal weken dat u een leerling of student hebt begeleid. U kunt door de coronamaatregelen te maken hebben gehad met gedwongen sluiting, waardoor u de leerling of student niet hebt kunnen begeleiden. Deze gemiste begeleidingsweken worden niet in mindering gebracht op de subsidie als u sinds 16 december 2020 met gedwongen sluiting te maken hebt gehad. Dit geldt ook als u sindsdien uw bedrijf moest sluiten omdat voortzetting, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, niet verantwoord was.

U kunt alleen subsidie krijgen voor de duur van de opleiding. Voor bijvoorbeeld een 2-jarige opleiding krijgt u 2 jaar subsidie. Door de coronamaatregelen wordt die duur in het studiejaar 2020/2021 mogelijk overschreden. Omdat u daar niets aan kunt doen, wordt er dit studiejaar geen rekening gehouden met de duur van de opleiding.

Tip

De Subsidieregeling praktijkleren is uitgebreid met een extra subsidie voor BBL-leerplekken in de sectoren landbouw, horeca en recreatie.