Vraag tijdig vaststelling NOW 2.0 aan

Heeft u over de tweede aanvraagperiode (juni, juli, augustus en september 2020) een voorschot NOW 2.0-subsidie ontvangen? Dan moet u uiterlijk 31 maart 2022 bij het UWV een aanvraag indienen voor de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie over deze periode. U kunt hiervoor gebruikmaken van een speciaal formulier. Wacht u nog op een derden- of accountantsverklaring van uw boekhouder of accountant? Ook in dat geval moet u toch de aanvraag tijdig indienen. U kunt op het aanvraagformulier aangeven dat u nog bezig bent met de benodigde verklaring. Na het indienen van de aanvraag hebt u nog 14 weken de tijd om de derden- of accountantsverklaring na te sturen. Het is van groot belang om op tijd in actie te komen. Als u de definitieve vaststelling niet op tijd aanvraagt, loopt u namelijk het risico dat u de ontvangen NOW-subsidie volledig moet terugbetalen.

Loket ook open voor NOW 3.0

Inmiddels is het loket ook open voor de aanvraag van de definitieve berekening van de derde aanvraagperiode (oktober t/m december 2020) van NOW 3.0 en sinds 31 januari 2022 ook voor de vierde (januari t/m maart 2021) en vijfde (april t/m juni 2021) aanvraagperiode NOW 3.0. Het loket is open tot en met 22 februari 2023.