Wel of geen oudedagsreserve opbouwen?

Met de vorming van de oudedagsreserve kun je de winst jaarlijks afromen, zonder dat je werkelijk een uitgave doet. Het is eigenlijk niet meer dan een papieren reserve in de vorm van een aftrekpost. Je bouwt dus niet werkelijk een oudedagsvoorziening op. Maar als je de onderneming staakt, wordt de oudedagsreserve wel bij de winst geteld en moet je er alsnog belasting over betalen. Je bent zich hiervan misschien niet altijd bewust. Heb je de financiële mogelijkheden daartoe, dan doe je er verstandig aan om ook werkelijk liquide middelen opzij te zetten ter grootte van de jaarlijkse dotatie aan de oudedagsreserve.