Wetsvoorstel UBO-register eindelijk ingediend

Er is eindelijk een begin gemaakt met de invoering van het UBO-register. De daartoe strekkende wet is namelijk onlangs ingediend bij de Tweede Kamer.

Het UBOregister bevat informatie over belanghebbenden (Ultimate Benificial Owners) die uiteindelijk voor 25% of meer eigenaar zijn – of zeggenschap hebben over – onder meer bv’s, nv’s, stichtingen en verenigingen, maar ook over maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen. Een deel van deze informatie wordt openbaar. Het UBO-register moet uiterlijk op 10 januari 2020 in werking treden. Wij houden u op de hoogte.