Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2017.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2017:

€ 1.551,60 per maand;
€ 358,05 per week;
€ 71,61 per dag.

Berekenen wat jouw minimumloon is kan hier.