Wijzigingen Tozo-regeling

De coronacrisis duurt voort en daarom kunt u nog tot 1 juli 2021 gebruikmaken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), mits u aan de voorwaarden voldoet.

Tozo 3.0 bestaat – net als Tozo 1.0 en Tozo 2.0 – uit een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum en/of een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. U kon de inkomensaanvulling Tozo 3.0 (periode van 1 oktober 2020 tot en met maart 2021) bij uw woongemeente aanvragen met terugwerkende kracht binnen de aanvraagmaand.

Aanvragen met terugwerkende kracht

Heeft u te maken met schommelende inkomsten of bent u niet op tijd in staat om te bepalen of u de Tozo-uitkering nodig hebt in een bepaalde maand, dan zou u de uitkering kunnen mislopen. Daarom geldt vanaf 1 februari 2021 dat de Tozo 3.0-uitkering kan worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand. Op 1 maart 2021 kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 februari en op 1 april de uitkering vanaf 1 maart 2021. Ook in de Tozo 4.0-periode (1 april tot 1 juli 2021) wordt deze mogelijkheid van terugwerkende kracht opgenomen ten aanzien van Tozo 4.0-uitkeringen.

Ook geen vermogenstoets in Tozo 4.0

U kunt de Tozo 3.0- en 4.0-uitkeringen aanvragen zonder dat er een vermogenstoets plaatsvindt. Vanaf Tozo 4.0 zou aanvankelijk wel een beperkte vermogenstoets worden ingevoerd, maar dat gaat niet meer door.

Later aflossen en langer terugbetalen

Hebt u gebruik gemaakt van de Tozo-lening, dan hoeft u nog niet af te lossen op deze lening. De aflossingsdatum is namelijk verschoven naar 1 juli 2021. Ook is tot deze datum de renteopbouw stilgezet. Bovendien krijgt u drie en een half jaar – in plaats van drie jaar – de tijd om de lening af te lossen.