Winkelhuur later betalen

De retailsector, de vastgoedbedrijven en vastgoedfinanciers hebben in een steunakkoord richtlijnen vastgelegd over de manier waarop winkels die in ernstige problemen zijn gekomen door de coronacrisis, hulp kunnen krijgen.

Op basis van deze richtlijnen kunt u huuropschorting krijgen als u in de maanden april, mei en juni met omzetverlies te maken hebt. De minimum opschorting is 50%, maar deze kan oplopen tot 75% en 100% afhankelijk van de mate waarin uw bedrijf getroffen is door de coronacrisis, bijvoorbeeld bij een volledige lockdown. U wordt tijdens deze periode niet uitgezet, als u kunt aantonen dat de problemen het gevolg zijn van de coronacrisis. Op de lange termijn komt mogelijk kwijtschelding van betalingsverplichtingen aan de orde. Daar moeten nog nadere afspraken over worden gemaakt. Banken geven financiële ruimte voor deze afspraken, doordat zij voor een periode van zes maanden uitstel van aflossing verschaffen aan verhuurders.

Let op
U kunt zich op dit steunakkoord beroepen, maar het is niet bindend. U kunt het dus niet afdwingen.