WOZ-waarden openbaar

De waardering van woningen, de zogenaamde WOZ-waarde, is op 10 oktober 2016 voor iedereen openbaar gemaakt via de website www.wozwaardeloket.nl.
De eerste ruim honderd gemeenten zijn al aangesloten. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties lanceerde het WOZ-waardeloket door al lopend door de straten van Rotterdam de werking van het digitale loket te demonstreren en de WOZ-waarde van huizen op te vragen.
Plasterk: ‘Dit is echt een voorbeeld van hoe gemeenten digitale dienstverlening kunnen inzetten om het makkelijker te maken voor hun inwoners. Ook sluit het aan bij de wens van het kabinet om alles wat openbaar kan, ook openbaar te maken.’
Volgens de minister is het WOZ-waardepakket ook voor gemeenten zeer waardevol. Gemeenten die aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ, de database voor het WOZ-waardeloket, hoeven niet meer periodiek gegevens te leveren aan de huidige afnemers zoals de Waterschappen, het Centraal Bureau voor de Statistiek of de Belastingdienst voor bijvoorbeeld de vooringevulde belastingaangifte. Dit zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van de gegevens en een forse efficiëntieslag.
Het WOZ-waardeloket en de Landelijke Voorziening WOZ zijn ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Financiën, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Kadaster, de Unie van Waterschappen en de Waarderingskamer. De heer mr. G.J. Jansen (voormalig Commissaris van de Koningin van Overijssel) ondersteunt als aanjager gemeenten bij het proces voor aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ, zodat binnen enkele maanden alle 390 gemeenten aangesloten worden en iedere inwoner van Nederland gebruik kan maken van de website.