Zorg voor juiste inschrijving bij KvK

Pensioenfondsen maken bij het ‘opsporen’ van ondernemingen die onder hun werkingssfeer zouden kunnen vallen, ook gebruik van gegevens bij de Kamer van Koophandel (de SBI-code).

Alleen een SBI-code is voor een pensioenfonds geen grond om een onderneming aan te sluiten. Het kan wel een aanwijzing zijn. Het is dan de verantwoordelijkheid van u als werkgever om ervoor te zorgen dat de relevante gegevens boven tafel komen als u het oneens bent met de aansluiting. Denk daarbij aan omzetspecificaties en verdeling van de loonsom.

U bent zélf verantwoordelijk voor een juiste inschrijving bij de KvK.