Zwartspaardersboete vanaf 1 juli 2016 verdubbeld

De boete voor zwartsparen voor vrijwillige melders gaat op 1 juli 2016 omhoog van 60 naar 120 procent over de te betalen belasting.

Dat meldt de Belastingdienst. Bij niet melden geldt een boete van 300 procent. De Belastingdienst wijst erop dat de pakkans steeds groter wordt voor degenen die hun buitenlands vermogen niet melden.

“Overheden werken onderling steeds intensiever samen om onbekend vermogen in beeld te krijgen. Nederland krijgt gevraagd en ongevraagd informatie aangeleverd van buitenlandse overheden. Door data te koppelen en internationaal gegevens uit te wisselen, is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet (volledig) aangifte doen, in beeld te krijgen. Als de Belastingdienst niet opgegeven vermogen ontdekt, riskeert men de maximale boete en mogelijk strafrechtelijke vervolging”, aldus de fiscus.